Menu

Brugernavn:
Lessor_registrering_loenn.jpg

LESSOR-Workforce har integrasjon til de fleste lønnssystemer på markedet. Basert på realiserte timer beregner LESSOR-Workforce hvor mange normaltimer, overtidstimer, tillegg osv. som skal overføres til lønnssystemet.

Med overføringen slipper dere for dobbeltregistreringer og unødvendige inntastinger, og sikrer at det ikke skjer tastefeil. Dere får enkelt og nøyaktig overført det riktige antall timer og lønnssatser til lønnssystemet deres.

Bruker dere et av LESSORs systemer til LØNN, TID eller HR kan dere nøyes med å vedlikeholde medarbeidernes stamdata på ett sted. Systemene sørger automatisk for at opplysningene i andre LESSOR-systemer blir oppdatert. På denne måten spares tid, og risikoen for feil minimeres.