Menu

Brugernavn:
Lessor_registrering_loenn.jpg

LESSOR-Workforce gjør deres vaktplanlegging enkel, effektiv og digital. Dere slipper for tidskrevende manuelle arbeidsprosesser og ufleksibel planlegging, og samtidig kan dere enkelt overføre data til lønnssystemet deres. Systemet støtter den daglige vaktplanleggingen enkelt og effektivt, og tar hensyn til medarbeidernes kompetanser og diverse arbeidstidsregler.

Medarbeiderne har alltid tilgang til den gjeldende vaktplan via en nettleser eller den brukervennlige appen. Dermed er det ingen usikkerhet om arbeidstimer og tid for oppmøte. Samtidig er det enkelt å be om fri eller bytte en vakt. Kompetansestyringen og de innlagte arbeidstidsregler sikrer at kun medarbeiderne som oppfyller kravene til vakten får se den ledige vakten.

Tidsregistrering skaper økonomisk overblikk

Ved å la medarbeiderne registrere sine arbeidstimer elektronisk får dere et samlet overblikk over f.eks. ferieavvikling. Dere kan til enhver tid hente ut statistikker over planlagte timer i forhold til faktiske timer, og få statistikken uttrykt i beløp. Slik er dere alltid sikret den økonomisk mest fordelaktige bemanning av vaktplanen.

Basert på de realiserte timene beregner LESSOR-Workforce hvor mange normaltimer, overtidstimer, tillegg osv. som skal overføres til lønnssystemet. Dermed kan dere være sikre på at korrekt lønn blir utbetalt.

Bruker dere et av LESSORs systemer til LØNN, TID eller HR kan dere nøyes med å vedlikeholde medarbeidernes stamdata på ett sted. Dermed slipper man unødvendige dobbeltregistreringer.