Menu

Brugernavn:
Lessor_nettbasert_loennssystem.jpg

Online medarbeiderportal

LESSOR-Portalen er en online medarbeiderportal som gir økt effektivitet og sikrer bedre service til medarbeiderne.

Få en kort videopresentasjon (på dansk) - klikk her.

Med LESSOR-Portalen kan dere erstatte den tradisjonelle registreringen på papir, med en enkel og brukervennlig elektronisk registrering – online eller direkte i den brukervennlige appen. Dermed slipper dere for å taste inn data flere ganger. Medarbeiderne registrerer, avdelingslederne godkjenner og lønnskontoret overfører registreringene til lønnssystemet.

Dere får et verktøy som optimerer deres prosesser for stamdataoppdatering, registrering av kilometer, variabel lønn, reiseregninger og registrering av fravær. Medarbeiderne kan se sine lønnsslipper direkte i LESSOR-Portalen. Det sparer tid, porto, papir og konvolutter. LESSOR-Portalen letter dialogen med den enkelte medarbeider.

Tilgang når og hvor det passer dere og deres medarbeidere

Medarbeidere, ledere og administrasjon kan få tilgang til LESSOR-Portalen enten online med en nettleser eller direkte via smarttelefon med den brukervennlige appen. Det gir stor fleksibilitet og letter de daglige rutiner.

LESSOR-Portalen som intranett

I LESSOR-Portalen kan dere enkelt laste opp både firmadokumenter, medarbeiderdokumenter og dokumenter målrettet spesifikt mot utvalgte grupper i bedriften. Gruppene kan f.eks. være en personaleforening, ledergruppe, økonomiavdeling, selgere osv. Dere kan også opprette meldinger til intranettgrupper eller til hele bedriften.

Enkel oppstart

LESSOR-Portalen er en tilleggsmodul til LESSORs lønnssystemer. Det kreves ingen ytterligere databaselisenser, servere eller lignende. Medarbeiderne kan bruke LESSOR-Portalen få dager etter deres påmelding til systemet.