Menu

Brugernavn:
Lessor_registrering_loenn.jpg

3. november 2016

Peter Colsted tiltrådte som direktør den 11. oktober med det daglige ansvar for hele LESSOR-Gruppen. Peter Colsted har både dansk og internasjonal ledelseserfaring fra Microsoft og har dessuten vært CEO for IT-virksomheten Secunia.
Peter Colsted overtar direktørposten etter Henrik Fich.

Nytt styre

Den nordiske kapitalfond Axcel, som tidligere på året kjøpte LESSOR-Gruppen, kan som ledd i den nye ledelsesendring også presentere et nytt sterkt styre. Klaus Holse, administrerende direktør i SimCorp, blir ny styreleder. Styret vil derutover bestå av Jesper Eiby, Marketing ansvarlig i Nordeuropa for Google, samt Christian Bamberger Bro og Nikolaj Vejlsgaard fra Axcel.

Endringene i ledelsen og styret medfører ikke endringer for kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere i LESSOR-Gruppen.

Peter Colsted og det nye styre vil fortsette arbeidet med LESSOR-Gruppens vekstpotensial og den løpende utvikling og internasjonalisering av Software løsningene.