Menu

Brugernavn:
Lessor_registrering_loenn.jpg

Norlønn er et fleksibelt lønnssystem som er oppbygget av oversiktlige og forståelige menyer.

Systemet kan utføre alle alminnelige lønnsberegninger til relevante myndighetskrav, og a-meldingen kan enkelt leveres direkte fra systemet. Videre kan du selv tilpasse tekstene til lønnsartene med egendefinerte titler slik at de er mer beskrivende for deg og dine medarbeidere.

Videre kan du selv tilpasse tekstene til lønnsartene med egendefinerte titler slik at de er mer beskrivende for deg og dine medarbeidere.

Alt du trenger er tilgang til internett. Prisen er kun 30 NOK eks. mva. pr. lønnsslipp. 

Opprett en gratis demokonto på Norlønns hjemmeside