Menu

Brugernavn:
Lessor_nettbasert_loennssystem.jpg

Implementering skjer gjennom Microsoft Dynamics Partnere. Hos en partner kan dere få profesjonell rådgivning om hvordan Microsoft Dynamics AX best kan oppfylle deres spesifikke behov.

Det er også gjennom en partner at dere kjøper løsningene. Siden dere kjøper alle moduler via samme partner har partneren kjennskap til deres virksomhet, akkurat som dere kjenner til partneren.